அ.ம.மே.நி.பள்ளி, திருப்பாதிரிப்புலியூர் 'எழுத்து அறிவித்தவன் இறைவன்'


Government Higher Secondary School

Thiruppapuliyur

Teaching Staff

S. No

Name of the Teacher

Desigination

Main Subject

      1

R.RAJASUNDARI

HM

ENGLISH

2

R.Vasanthi

PG

TAMIL

3

S.Tamilarasi

PG

TAMIL

4

A.Indira

PG

BOTANY

5

S.Girija

PG

CHEMISTRY

6

G.Esther Jancy Rani

PG

MATHS

7

S.Rajeswari

PG

ZOOLOGY

8

K.Idhayarani

PG

ENGLISH

9

R Vijayalkashmi

PG

CHEMISTRY

10

P.Amutha

PG

ECONOMICS

11

K.Punitha

PG

PHYSICS

12

GITA P

PG

ENGLISH

13

RITA JAKLINE M.A

PG

HISTORY

14

Nalini V

PG

PHYSICS

15

K.Chellam

B.T

MATHS

16

P.N. Saraswathi

B.T

TAMIL

17

R. Banumathi

B.T

MATHS

18

T.K. Ravi

B.T

ENGLISH

19

M.Sivasankari

B.T

ENGLISH

20

R. Vijayaragavan

B.T

ENGLISH

21

J. Jayakanth

B.T

MATHS

22

Rebecca F

B.T

SCIENCE

23

S.kaliavani

B.T

SCIENCE

24

G.P.Revathi

B.T

TAMIL

25

T.Vasanthi

B.T

SCIENCE

26

T.S.Emima Biyatreece Jayarani

B.T

SOCIAL SCIENCE

27

J.Sankari

B.T

MATHS

28

R. Umamaheswari

B.T

ENGLISH

29

N. Ezhilarasan

B.T

MATHS

30

W.Reeta Santhakumari

B.T

SOCIAL SCIENCE

31

R.Rajeevi

B.T

SOCIAL SCIENCE

32

K.Uma

B.T

MATHS

33

J. Devanathan

B.T

SCIENCE

34

P. Malarkodi

B.T

TAMIL

35

S. Nirmala

B.T

SOCIAL SCIENCE

36

K.Sundhari

B.T

SCIENCE

37

A.Sheela

B.T

ENGLISH

38

P. kasthuribai

B.T

ENGLISH

39

R. Indhumathy

B.T

ENGLISH

40

D. Parameswari

B.T

SOCIAL SCIENCE

41

P.Thilagavathy

B.T

TAMIL

42

P.Sabashraj

B.T

TAMIL

43

K.Sundaramoorthy

SP.TR

MUSIC

44

B.Naseeba

SP.TR

SEWING

45

B.Revaty

SGT


46

C.Charles

SGT


47

B.Vasuki

SGT


48

D.Subasree

SGT


49

E.Uma

P.E.T


50

M.ALLIRANI

P.E.T


51

P.Radha krishnan

DRAWING TEACHER


52

V.Thenmozhi

COMPUTER INSTRUCTOR

COMPUTER SCIENCE

Non Teaching Staff

S. No

Name of The  Staff

Desigination

1

M.SETHURAMAN

SUPERINTENDENT (Upgrade)

2

S.N.BUVANESWARI

ASSISTANT

3

K.SUGUNA

LAB ASSISTANT

4

A.AMULDOSS

RECORD CLERK

6

S.RAMALINGAM

GARDENER